Categoria Outperformance - sottostante Euro Stoxx 50 (6)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1292843312  JET  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 2820,24 27/02/2026
XS1422274446  JET CAP  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3048,38 30/11/2021
XS1447046498  JET CAP  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3409,89 16/03/2022
XS1598525043  OUTPERFORMANCE CAP  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3388,22 09/08/2021
XS1667648825  JET CAP  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3553,39 29/12/2022
FREXA0010340  PROTECT OUTPERFORMANCE  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3408,1 20/04/2022