Categoria Express - sottostante Eurostoxx Banks (27)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005311482  AUTOCALLABLE STEP PLUS  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 132,67 14/12/2022
NL0012877138  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 116,73 02/08/2021
XS1489558830  ATHENA PREMIUM PLUS  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 127,21 31/03/2021
XS1781177933  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 124,41 05/06/2023
XS1935887270  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 101,8 06/05/2024
XS2013033621  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 90,67 06/11/2024
XS1367216824  EQUITY PROTECTION CALLABLE  Eurostoxx Banks Credite Agricole 90,42 27/07/2022
XS1242234828  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 135,53 03/11/2022
XS1443625949  PHOENIX  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 134,63 31/08/2021
XS1690745937  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 105,14 24/08/2023
XS1747507421  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 93,55 06/02/2024
GB00BFTLWG88  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Goldman Sachs 131,58 02/05/2023
DE000MS0GWU2  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Morgan Stanley 93,21 31/01/2025
XS1957204016  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Eurostoxx Banks Societe Generale 88,6 04/01/2023
DE000HV40UX2  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Eurostoxx Banks Unicredit 105,94 16/08/2021
DE000HV45SM8  CASH COLLECT MEMORY  Eurostoxx Banks Unicredit 86,89 08/08/2023
IT0006741018  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Natixis 129,46 12/03/2024
IT0005385205  EXPRESS  Eurostoxx Banks Mediobanca 93,38 06/11/2023
XS1725748237  EXPRESS  Eurostoxx Banks Mediobanca 130,48 06/01/2022
XS1775417378  EXPRESS  Eurostoxx Banks Mediobanca 123,72 04/04/2022