Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Banks (4)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0006741018  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Natixis 129,46 12/03/2024
XS1958321884  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Mediobanca 103,54 26/04/2024
XS2007086445  PHOENIX LOCK IN  Eurostoxx Banks Mediobanca 88,14 05/07/2024
XS2020566951  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Mediobanca 78,72 19/08/2024