Categoria Cedola - sottostante Euro Stoxx 50 (35)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005202129  TARGET CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 2864,74 23/06/2023
IT0005282204  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3594,85 16/09/2022
IT0005311912  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3560,53 16/12/2022
IT0005331423  BORSA PROTETTA CON CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3592,18 19/05/2023
IT0005364481  EQUITY PROTECTION CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3351,71 15/03/2024
XS1781178311  CASH COLLECT DOPPIA CEDOLA  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3469,57 05/06/2028
XS0461357922  CASH COLLECT  Euro Stoxx 50 Deutsche Bank 3606,75 30/01/2023
XS1994700356  BONUS PLUS  Euro Stoxx 50 Societe Generale 3489,92 30/01/2023
IT0005174856  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3004,9299 31/03/2023
IT0005217838  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3038,42 30/11/2023
IT0005222085  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3262,72 31/01/2024
IT0005273211  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3467,73 31/07/2024
IT0005277006  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3495,19 12/09/2024
IT0005323255  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3458,03 28/02/2023
IT0005372567  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3442,38 28/12/2026
FREXA0015646  DIGITAL CREDIT LINKED  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3283,6 15/12/2026
XS1802242898  EQUITY PROTECTION DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3536,52 09/05/2023
XS1857686940  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3326,6 19/09/2023
XS1877209822  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3399,2 05/10/2023
XS1919387479  CASH COLLECT LOCK IN  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3163,24 01/02/2024