Categoria Cedola - sottostante Euro Stoxx 50 (28)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005202129  TARGET CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 2864,74 23/06/2023
IT0005331423  BORSA PROTETTA CON CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3592,18 19/05/2023
IT0005364481  EQUITY PROTECTION CEDOLA  Euro Stoxx 50 Banca Akros 3351,71 15/03/2024
XS1781178311  CASH COLLECT DOPPIA CEDOLA  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3469,57 05/06/2028
IT0005174856  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3004,9299 31/03/2023
IT0005217838  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3038,42 30/11/2023
IT0005222085  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3262,72 31/01/2024
IT0005273211  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3467,73 31/07/2024
IT0005277006  CASH COLLECT PROTECTION  Euro Stoxx 50 Unicredit 3495,19 12/09/2024
IT0005372567  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3442,38 28/12/2026
FREXA0015646  DIGITAL CREDIT LINKED  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3283,6 15/12/2026
XS1802242898  EQUITY PROTECTION DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3536,52 09/05/2023
XS1857686940  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3326,6 19/09/2023
XS1877209822  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3399,2 05/10/2023
XS1919387479  CASH COLLECT LOCK IN  Euro Stoxx 50 Mediobanca 3163,24 01/02/2024
IT0005274169  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3470,077 31/07/2023
IT0005281917  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3555,17 27/09/2024
IT0005322638  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3453,39 28/02/2025
IT0005337677  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3501,31 31/07/2025
IT0005344376  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3400,7833 26/09/2025