Categoria Capitale Protetto Condizionato - sottostante Euro Stoxx 50 (33)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005210205  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3023,13 20/08/2021
IT0005216194  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3055,25 15/10/2021
IT0005282204  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3594,85 16/09/2022
IT0005311912  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3560,53 16/12/2022
IT0005327033  COUPON PREMIUM  Euro Stoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3361,51 17/03/2023
NL0013038060  BONUS CAP  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3194,41 15/12/2021
XS1598552286  ATHENA ASIAN  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3586,181 30/09/2022
XS1781178311  CASH COLLECT DOPPIA CEDOLA  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3469,57 05/06/2028
DE000CZ45PM6  BONUS CAP  Euro Stoxx 50 Commerzbank 3389,63 15/02/2023
DE000DT0UDG2  PHOENIX  Euro Stoxx 50 Deutsche Bank 3605,28 18/08/2021
XS0461357922  CASH COLLECT  Euro Stoxx 50 Deutsche Bank 3606,75 30/01/2023
XS1690749335  PHOENIX MEMORY  Euro Stoxx 50 Deutsche Bank 3430,99 06/09/2023
GB00BJ4B6927  EXPRESS  Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 3411,33 05/09/2024
JE00BGBBHB38  BONUS CAP  Euro Stoxx 50 Goldman Sachs 3385,78 22/11/2022
XS1653943727  EXPRESS  Euro Stoxx 50 Societe Generale 3594,85 06/10/2022
XS1994700356  BONUS PLUS  Euro Stoxx 50 Societe Generale 3489,92 30/01/2023
DE000HV41M60  TOP BONUS DOPPIA BARRIERA  Euro Stoxx 50 Unicredit 3311,66 17/09/2021
DE000HV42N50  TOP BONUS DOPPIA BARRIERA  Euro Stoxx 50 Unicredit 3134,89 17/09/2021
DE000VE1TH36  BONUS CAP  Euro Stoxx 50 Vontobel 3527,5 23/09/2022
FREXA0010340  PROTECT OUTPERFORMANCE  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3408,1 20/04/2022