Categoria Capitale Protetto Condizionato - sottostante Eurostoxx Banks (25)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005311482  AUTOCALLABLE STEP PLUS  Eurostoxx Banks Banca Akros 132,67 14/12/2022
XS1489558830  ATHENA PREMIUM PLUS  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 127,21 31/03/2021
XS1781177933  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 124,41 05/06/2023
XS1996480395  FIXED CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 90,29 01/08/2022
XS1242234828  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 135,53 03/11/2022
XS1690745937  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 105,14 24/08/2023
XS1747507421  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 93,55 06/02/2024
GB00BFTLWG88  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Goldman Sachs 131,58 02/05/2023
DE000HV45SM8  CASH COLLECT MEMORY  Eurostoxx Banks Unicredit 86,89 08/08/2023
IT0006741018  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Natixis 129,46 12/03/2024
XS1775417378  EXPRESS  Eurostoxx Banks Mediobanca 123,72 04/04/2022
XS1828133386  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Mediobanca 110,45 06/07/2023
XS1919387719  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Mediobanca 93,75 30/01/2023
XS1958321884  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Mediobanca 103,54 26/04/2024
XS2007086445  PHOENIX LOCK IN  Eurostoxx Banks Mediobanca 88,14 05/07/2024
XS2020566951  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Mediobanca 78,72 19/08/2024
IT0005333783  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Intesa Sanpaolo 109,946 29/06/2022
IT0005344426  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Intesa Sanpaolo 107,732 28/09/2022
IT0005364176  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Intesa Sanpaolo 94,216 29/03/2023
IT0005383515  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Intesa Sanpaolo 86,18 30/09/2024