Categoria Leverage - sottostante Eurostoxx Banks (4)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
NL0012165468  MINI FUTURES LONG  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 108,97 16/12/2020
NL0012165476  MINI FUTURES LONG  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 118,98 16/12/2020
NL0012165492  MINI FUTURES SHORT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 163,34 16/12/2020
NL0012165500  MINI FUTURES SHORT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 173,17 16/12/2020