Categoria Express - sottostante Mediaset (9)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
NL0012317259  ATHENA CERTIFICATE  Mediaset Bnp Paribas 3,344 14/07/2020
NL0012324180  DOUBLE CASH COLLECT  Mediaset Bnp Paribas 3,276 26/01/2021
NL0012324347  ATHENA CERTIFICATE  Mediaset Bnp Paribas 3,216 28/02/2020
NL0012324685  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Mediaset Bnp Paribas 3,306 27/04/2020
NL0012870778  FIX CASH COLLECT  Mediaset Bnp Paribas 3,067 25/05/2020
XS1009873925  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Mediaset Credit Suisse 3,284 15/12/2020
DE000HV4CB56  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Mediaset Unicredit 3,68 19/06/2020
FREXA0004574  CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO  Mediaset Exane Finance 3,865 02/03/2020
FREXA0004772  CRESCENDO WEDDING CAKE  Mediaset Exane Finance 3,881 05/03/2020