Categoria Express - sottostante Euro / Mxn (4)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
FREXA0004962  CRESCENDO RENDIMENTO AIRBAG  Euro / Mxn Exane Finance 21,0416 16/03/2020
XS1542081275  EXPRESS PLUS+  Euro / Mxn Societe Generale 20,5915 14/05/2020
XS1542088288  CASH COLLECT PLUS  Euro / Mxn Societe Generale 20,35341 29/06/2020
XS1957206227  EXPRESS COUPON PLUS  Euro / Mxn Societe Generale 21,999 19/08/2022