Categoria Express - sottostante Eurostoxx 50 (31)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005322943  AUTOCALLABLE COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3438,96 17/02/2023
IT0005385486  CASH COLLECT MEMORY  Eurostoxx 50 Banca IMI 3615,597 30/10/2026
XS1502429753  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx 50 Banca IMI 3032,97 22/11/2022
XS1578335611  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Banca IMI 3437,48 17/03/2022
XS1706112684  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Banca IMI 3652,23 26/10/2022
XS1805230734  EXPRESS  Eurostoxx 50 Banca IMI 3486,6 19/04/2021
NL0011009352  DIGITAL  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3424,3 30/06/2020
XS1598552286  ATHENA ASIAN  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3586,181 30/09/2022
DE000DL54QL6  EXPRESS DOPPIO CENTRO  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3500,93 07/04/2022
DE000DT0UAG8  EXPRESS  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3668,47 13/08/2020
DE000DT0UDG2  PHOENIX  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3605,28 18/08/2021
XS0461357922  CASH COLLECT  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3606,75 30/01/2023
XS1309781778  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3458,03 06/03/2023
XS1690749335  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Deutsche Bank 3430,99 06/09/2023
GB00BFKKGW88  EXPRESS  Eurostoxx 50 Goldman Sachs 3477,91 24/04/2023
GB00BJ4B6927  EXPRESS  Eurostoxx 50 Goldman Sachs 3411,33 05/09/2024
JE00BGBBHW41  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Goldman Sachs 3556,26 21/10/2024
DE000MS0GW81  EXPRESS  Eurostoxx 50 Morgan Stanley 3450,83 11/09/2024
XS1653943727  EXPRESS  Eurostoxx 50 Societe Generale 3594,85 06/10/2022
XS1706681035  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Societe Generale 3407,79 27/02/2023