Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Oil & Gas (3)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1441618318  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Oil & Gas Bnp Paribas 280,99 03/08/2020
XS1311312323  DIGITAL  Eurostoxx Oil & Gas Banca IMI 304,006 30/11/2021
IT0004924426  TARGET CEDOLA  Eurostoxx Oil & Gas Banca Akros (Banca Aletti) 292,31 04/07/2019