Categoria Cedola - sottostante Amazon (3)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1443618738  EXPRESS  Amazon Deutsche Bank 1511,98 06/03/2023
XS1732579708  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Amazon Bnp Paribas 1517,96 29/04/2022
XS1706857338  BONUS PLUS  Amazon Banca IMI 1165,584 30/11/2021