Categoria Cedola - sottostante Amazon (3)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1867932698  ATHENA RELAX  Amazon Bnp Paribas 1878,27 30/06/2023
XS1706857338  BONUS PLUS  Amazon Banca IMI 1165,584 30/11/2021
GB00BGDGFW34  PHOENIX MEMORY  Amazon Goldman Sachs 1673,57 06/12/2023