Categoria Express - sottostante Eurostoxx 50 (53)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005221673  AUTOCALLABLE STEP PLUS  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3269,51 17/12/2021
IT0005218570  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3051,61 19/11/2021
IT0005245623  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3500,93 18/03/2022
IT0005274623  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3449,488 15/07/2022
IT0005262297  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3441,88 17/06/2022
IT0005322943  AUTOCALLABLE COUPON PREMIUM  Eurostoxx 50 Banca Akros (Banca Aletti) 3438,96 17/02/2023
XS1578335611  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Banca IMI 3437,48 17/03/2022
XS1805230734  EXPRESS  Eurostoxx 50 Banca IMI 3486,6 19/04/2021
XS1785265619  PHOENIX  Eurostoxx 50 Banca IMI 3390,98 15/03/2021
IT0004954613  DIGITAL BARRIER KNOCK OUT  Eurostoxx 50 Banca IMI 2919,34 20/09/2019
XS1502429753  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx 50 Banca IMI 3032,97 22/11/2022
XS1706112684  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx 50 Banca IMI 3652,23 26/10/2022
XS1598552286  Athena Asian  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3586,181 30/09/2022
XS1577074187  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3507,41 29/07/2022
NL0011327473  AUTOCALLABLE TWIN WIN  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3590,43 22/07/2019
NL0011009352  DIGITAL  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3424,3 30/06/2020
NL0012324206  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3647,41 26/01/2021
NL0012324230  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx 50 Bnp Paribas 3647,41 26/01/2021
XS1754499736  PHOENIX  Eurostoxx 50 Credite Agricole 3399,2 05/10/2022
XS1009878643  PHOENIX  Eurostoxx 50 Credit Suisse 3545,72 15/11/2019