Categoria Express - sottostante Eurostoxx Banks (32)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005094260  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 153,4833 17/04/2020
XS1127306485  ATHENA PREMIUM  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 154,27 30/05/2019
XS1212337114  EXPRESS PROTECTION  Eurostoxx Banks Societe Generale 149,91 01/07/2019
DE000HV4AUD9  EXPRESS PROTECTION  Eurostoxx Banks Unicredit 152,26 19/08/2019
DE000HV4A3G2  EXPRESS  Eurostoxx Banks Unicredit 138,01 02/12/2019
XS1251243728  ATHENA DOUBLE RELAX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 136,01 29/11/2019
DE000DT7HJX6  EXPRESS  Eurostoxx Banks Deutsche Bank 136,78 02/12/2020
XS1367216824  EQUITY PROTECTION CALLABLE  Eurostoxx Banks Credite Agricole 90,42 27/07/2022
DE000HV4CBK0  CASH COLLECT AUTOCALLABLE  Eurostoxx Banks Unicredit 133,6 29/06/2020
XS1630600788  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Credite Agricole 133,6 24/04/2019
NL0012324214  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 143,04 26/01/2021
NL0012324248  DOUBLE CASH COLLECT  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 143,04 26/01/2021
XS1742893958  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 140,704 31/01/2022
XS1713612221  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 138,4 16/02/2021
XS1713622964  PHOENIX  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 136,13 12/02/2021
XS1700156224  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 132,08 23/02/2021
XS1713613039  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,17 02/03/2021
XS1720454567  PHOENIX MEMORY  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,11 12/03/2021
XS1787114823  PHOENIX  Eurostoxx Banks Mediobanca 130,79 19/03/2021
XS1787115390  PHOENIX  Eurostoxx Banks Mediobanca 129,882 23/09/2019