Categoria Cedola - sottostante Eurostoxx Utilities (3)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1350965395  DIGITAL  Eurostoxx Utilities Banca IMI 244,852 28/02/2022
XS1418863988  EQUITY PROTECTION PLUS  Eurostoxx Utilities Banca IMI 250,26 30/06/2022
XS1462114296  EQUITY PROTECTION CAP  Eurostoxx Utilities Banca IMI 249,24 14/09/2022