Categoria Capitale Protetto Condizionato - sottostante Eurostoxx Banks (68)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
IT0005094260  AUTOCALLABLE STEP  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 153,4833 17/04/2020
IT0005245615  COUPON PREMIUM  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 127,52 20/03/2020
IT0005311482  AUTOCALLABLE STEP PLUS  Eurostoxx Banks Banca Akros (Banca Aletti) 132,67 14/12/2022
XS1390424171  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 108,0633 04/05/2020
XS1611034460  BONUS CAP SIGMA  Eurostoxx Banks Banca IMI 128,56 09/09/2020
XS2006305721  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 86,496 26/06/2023
XS2006305721  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 86,496 26/06/2023
IT0005344426  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 107,732 28/09/2022
XS1914902074  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 86,314 30/12/2022
IT0005364176  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 94,216 29/03/2023
XS1521055928  BONUS CAP PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 118,7667 29/12/2020
XS1742893958  EXPRESS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 140,704 31/01/2022
XS1777975027  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 124,846 29/03/2022
IT0005333783  BONUS PLUS  Eurostoxx Banks Banca IMI 109,946 29/06/2022
XS1603347383  EXPRESS  Eurostoxx Banks Banca IMI 130,724 31/05/2021
NL0012877138  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 116,73 02/08/2021
XS1816850348  ATHENA PREMIUM  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 111,74 28/09/2020
NL0012324420  ATHENA CERTIFICATE  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 134,61 01/03/2021
XS1781177933  COUPON LOCKER  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 121,41 05/06/2023
NL0012670053  AUTOCALLABLE TWIN WIN  Eurostoxx Banks Bnp Paribas 114,37 21/06/2021