Categoria Capitale Protetto Condizionato - sottostante Nokia (10)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1127307293  ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE  Nokia Bnp Paribas 6,68259 02/05/2019
NL0011512082  ATHENA CERTIFICATE  Nokia Bnp Paribas 6,642268368 07/01/2020
NL0012164859  DOUBLE CASH COLLECT  Nokia Bnp Paribas 5,675 11/05/2020
NL0012165070  CASH COLLECT  Nokia Bnp Paribas 5,735 27/05/2019
DE000HV409E2  TOP BONUS DOPPIA BARRIERA  Nokia Unicredit 5,08 20/09/2019
IT0005311979  DOUBLE BONUS CAP  Nokia Banca IMI 4,204 11/11/2019
IT0005335952  BONUS CAP  Nokia Banca IMI 4,957 09/12/2019
DE000HV41G92  BONUS CAP  Nokia Unicredit 4,89 20/09/2019
DE000HV41LH2  TOP BONUS DOPPIA BARRIERA  Nokia Unicredit 4,632 18/09/2020
DE000HV41LJ8  TOP BONUS DOPPIA BARRIERA  Nokia Unicredit 4,632 17/09/2021